Статті


Главная > Статьи > Нові правила реєстрації недержавних пенсійних фондів

Нові правила реєстрації недержавних пенсійних фондів

Збільшення кількості недержавних пенсійних фондів обумовлена ​​невдоволенням громадян ефективністю роботи державної пенсійної системи , а також запозиченням західного досвіду у сфері соціального забезпечення населення , оскільки в США і в країнах Євросоюзу робота недержавних пенсійних фондів є досить ефективною .

Україна намагається адаптувати своє законодавство до європейських стандартів , в тому числі і в даній сфері. У зв'язку з цим Нацкомфінпослуг 18 липня 2013 прийняла розпорядження № 2362 яким затвердила Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду , а також реєстрації пенсійних схем , яке 26 вересня 2013 було зареєстровано в Міністерстві юстиції України і найближчим часом має бути опублікована та вступити в силу.

Статут недержавного пенсійного фонду як юридичної особи має бути поданий на затвердження Нацкомфінпослуг в 3- х примірниках , при цьому кожен примірник статуту повинен бути окремо прошитий , пронумерований, завірений підписами засновників ( у разі якщо фонд засновує один засновник - його довіреною особою) , і для юридичних осіб - скріплений печаткою ( печатками ) засновника ( засновників). Крім того , на титульній сторінці статуту повинна міститися інформація від дату та номер рішення засновника ( зборів засновників ) пенсійного фонду про затвердження статуту.

Для отримання погодження статуту в Нацкомфінпослуг необхідно подати наступні документи:

• Заява встановленого зразка (додаток 1 до Положення)

• Копія протоколу зборів учасників пенсійного фонду , завірена підписом глави зборів або копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника , завірена його печаткою та підписом керівника або особи, яка має відповідні повноваження , яка містить інформацію стосовно рішення про затвердження статуту пенсійного фонду , за винятком фізичної особи - підприємця

• Статут недержавного пенсійного фонду , оформлений відповідно до вимог даного Положення

• Документи щодо кожного з учасників пенсійного фонду , а саме:

- Відомості про засновника недержавного пенсійного фонду у встановленій формі ( додаток 2 до Порядку)

- Завірена печаткою засновника та підписом відповідної посадової особи , довідка про те , що засновник не перебуває в стані банкрутства , не має невиконаних зобов'язань за порушення на ринку фінансових послуг; довідка складається в довільній формі

- Якщо засновником є фізична особа - завірена підписом , копія паспорта

- Копія установчих документів , завірена печаткою та підписом відповідної посадової особи ( для юридичних осіб - засновників)

- Копія рішення вищого органу управління юридичної особи про участь у створенні недержавного пенсійного фонду завірена печаткою та підписом відповідної посадової особи ( для юридичних осіб - засновників)

- Якщо засновником буде юридична особа -нерезидент , потрібно надати витяг з торгового або банківського реєстру , або іншого офіційного документа , що підтверджує реєстрацію іноземного засновника в країні , в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора , легалізований за місцем видачі з нотаріально завіреним перекладом документа

- Відомості про фінансовий стан засновника фізичної або юридичної особи

Даний пакет документів подається в Нацкомфінпослуг до реєстрації недержавного пенсійного фонду як юридичної особи .

Нацкомфінпослуг приймає рішення про погодження статутів протягом 30 календарних днів. Днем узгодження рішення є день прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг . Повідомлення надсилається представнику заявника протягом 3 робочих днів з дня узгодження статуту.

Після реєстрації фонду як юридичної особи та постанови на облік Державного реєстру фінансових установ (у Нацкомфінпослуг ) , для реєстрації пенсійної схеми потрібно подати до Нацкомфінпослуг такі документи:

- Копію протоколу зборів засновників пенсійного фонду завірена підписом глави зборів або копія документа уповноваженого органу , одноосібного засновника , завірена печаткою та підписом відповідної посадової особи про затвердження пенсійної схеми ( пенсійних схем)

- Пенсійна схема ( пенсійні схеми ) , оформлені відповідно до вимог даного Положення в 2 - х примірниках

- Копія протоколу ради пенсійного фонду про узгодження пенсійної схеми ( пенсійних схем) , завірена печаткою пенсійного фонду та підписана главою ради пенсійного фонду .

Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дня подання документів реєструє пенсійну схему ( схеми ) ; датою реєстрації є дата прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг .

За реєстрацію пенсійної схеми ( пенсійних схем) стягується державне мито .

Коментарі:

Немає результатів.

Додати коментар:facebook
vk