Оподаткування в Україні


Главная > Оподаткування в Україні

Загальна система оподаткування

Дана система оподаткування є найбільш придатною для тих юридичних осіб, які отримують, або розраховують отримувати дуже великий прибуток від господарської діяльності .

Основним податком, який сплачується при загальній системі оподаткування, є податок на доходи підприємств. У 2013 році ставка податку становить 19%, а з 1 січня 2014 року становитиме 16%.

Слід зазначити, що для суб'єктів індустрії програмної продукції з 2013 року встановлені додаткові податкові пільги. Потрібно нагадати базовим звітним періодом для платників даного податку є календарний квартал, але також в окремо, передбачених законодавством випадках, звітним періодом може бути півріччя, три квартали та рік. Звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, для яких річний звітний період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 липня наступного звітного року.

Крім податку на прибуток юридична особа повинна виплачувати ще й інші обов'язкові платежі, зокрема : 

 • Платежі, пов'язані з наявністю найманих співробітників, а саме податок на доходи фізичних осіб, який становить 15 %, а в разі, якщо заробітна плата співробітника перевищує 10 мінімальних - 17%, єдиний соціальний внесок 37% на фонд зарплати
 • Податок на дивіденди в розмірі 5 %
 • ПДВ (за наявності ) у розмірі 20%
 • Інші платежі , при веденні специфічних видів господарської діяльності

 Також чинним податковим законодавством передбачено пільги.

Зокрема суб'єкт підприємництва у сфері програмної індустрії в разі відповідності критеріям законодавства може перейти на пільговий режим та сплачувати податок на дохід підприємства за ставкою 5 %, а також до 2023 року звільняється від сплати ПДВ.

Також слід зазначити, що прибуток, отриманий суб'єктами підприємництва від реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, затверджених відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» обкладається :

 З 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 включно - за ставкою 0 %

З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 включно - за ставкою 8%

З 1 січня 2023 - за ставкою 16%.


 Спрощена система оподаткування

Ця система оподаткування підходить тим юридичним особам , сума річної виручки яких не перевищує певної суми , встановленої для кожної групи платників єдиного податку.

Слід розібратися в групах оподаткування більш детально.

4 група

Суб'єкт підприємницької діяльності для переходу на цю групу повинен відповідати таким критеріям :

 • Чисельність найманих працівників не перевищує 50 осіб
 • Річний обсяг доходу не перевищує 5 мільйонів гривень
 • Ставка податку без ПДВ становить 5%, при підключенні ПДВ - 3%

6 група

 Суб'єкт підприємницької діяльності для переходу на цю групу повинен відповідати таким критеріям:

 • Чисельність найманих працівників не перевищує 50 осіб
 • Річний обсяг доходу не перевищує 20 мільйонів гривень
 • Ставка податку без ПДВ становить 10% , при підключенні ПДВ - 7%

Не можуть бути платниками єдиного податку такі юридичні особи:

 • Юридичні особи- нерезиденти
 • Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку
 • Юридичні особи, у статутному капіталі яких частка юридичних осіб- учасників, які не є платниками єдиного податку , дорівнює або перевищує 25 %
 • Страхові компанії, банки, реєстратори цінних паперів, кредитні спілки, лізингові компанії, довірчі товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, інші фінансові установи, встановлені чинним законодавством
 • Юридичні особи, у яких є податковий борг до моменту подачі заяви про перехід на єдиний податок, крім безнадійного податкового боргу, який виник в результаті форс-мажорних обставин.

Не можуть бути платниками єдиного податку юридичні особи , які здійснюють господарську діяльність у сфері:

 • Проведення азартних ігор
 • Обміну валюти
 • Виробництва, імпорту , експорту , продажу підакцизних товарів , крім роздрібного продажу паливно -змащувальних матеріалів в ємностях до 20 літрів
 • Видобуток, виробництво, продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного походження, крім виробництва, постачання, продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного походження
 • Видобутку , реалізації корисних копалин , крім корисних копалин місцевого значення
 • Діяльністю у сфері фінансового посередництва, крім діяльності в якості страхових агентів, аварійних комісарів, сюрвейєрів, аджастерів
 • Діяльністю з управління підприємствами
 • Діяльністю з надання поштових послуг, крім кур'єрської діяльності та послуг зв'язку, крім діяльності, яка не підлягає ліцензуванню
 • Діяльності з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів ) виробами мистецтва, предметами колекціонування та антикваріату
 • Діяльністю пов'язаної з організацією, проведенням гастрольних заходів.

Також слід нагадати, що платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки виключно в грошовій формі ( готівковій та / або безготівковій ).

Базовим звітним періодом для юридичних осіб- платників єдиного податку є календарний квартал.

До обов'язкових платежів спрощеної системи відносяться: єдиний податок, єдиний соціальний внесок (ЄСВ), відрахування з заробітних плат найманих співробітників, а також ПДВ (за наявності ).

Звітність до податкової подається: за єдиним податком і по відрахуванню з заробітних плат найманих співробітників - щоквартально; по ЄСВ та ПДВ (за наявності ) - щомісяця .

Коментарі:

Немає результатів.

Додати коментар: